Om

Mer info på våre nettsider: tforlag.net

TransFe:r er et lite forlag med litterær oversettelse som omdreiningspunkt.

TransFe:r Forlag AS holder til på Lillehammer, og drives av forlegger Cathrine Strøm. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne per epost til redaksjonen. Vi tar i utgangspunktet ikke imot manus, men vi diskuterer gjerne gode ideer til utgivelser.

Org.nr.: NO 921 270 844

Kontonummer: 1506.11.71441

IBAN: NO04 1506 1171 441 / BIC: DNBANOKKXXX

VIPPS: 572584

TransFe:r – fer | fair | faire | [fɛːʁ]

TransFe:rs logo er laget av Christopher Haanes