Omtale i Bokmagasinet

«Vi befinner oss i ventesoner, i liv med lite håp i sikte. Men diktene er levende, fuktige skapninger.»

Fra Sindre Andersens fine anmeldelse av ‘Vi overlever ikke’ i Bokmagasinet i Klassekampen 19. desember 2020.

Kritiker Sindre Andersen trekker tråder fra sufimystikeren Attars diktepos ‘Fuglenes forsamling’ fra 1100-tallet, til Fatemeh Ekhtesaris samtidspoesi: 

I dikteposet «Fuglenes forsamling», skrevet på 1100-tallet av den persiske sufi-mystikeren Attar, brukes fugler og vingeflukt som bilde på menneskesjelens vei fra det jordiske selvet til den transcendente Gud. Sammensmeltningen hos Attar foretas i siste instans på et språklig plan, ved at navnet på guddommen «Simurg» også kan bety «tretti fugler». Den nåtidige poeten Fatemeh Ekhtesari, som er bosatt i Norge, bruker også vinger og fuglevesener for å signalisere en søken i retning gjemmesteder og frihet. Ekhtesari er født i 1986, og representerer en såkalt postmodernistisk videreføring av den persiske poesiens tradisjonstunge former. Og å være persisk poet er et annet liv enn å være norsk sådan: I hennes verden er fri flukt på hjemlige trakter noe på samme tid kjærkomment håndfast og håpløst utilgjengelig.

Les hele omtalen her (krever abonnement).