Morgenbladet

«Fatemeh Ekhtesaris dikt gir et rikere bilde av flukt og eksil som kollektiv erfaring.»

Kritiker Carina Elisabeth Beddari skriver veldig fint om ‘Vi overlever ikke’ (gjendiktet av Nina Zandjani) i dagens utgave av Morgenbladet! 

«… Snarere blir Ekhtesaris poesi et kollektivt rom der vold, lengsler og erfaringer som ikke ellers kommer til orde kan bli hørt. ‘Det er ikke mer å si, bare dikt», gjentas et sted som et refreng. Og når volden er så tilstedeværende, blir de mange sammenkoblingene mellom kvinnekroppen og hjemlandet slående.» 

Gratulerer @fateme.ekhtesari ✨ og @nzandj ✨

12. mars 2021